Forskning

Lund University Cognitive Robotics Lab (LU-CRL) är en forskningsinfrastruktur på Lunds universitet (LU). Labbet tillhandahåller forskningutrutning, metodiskt kunnande samt teknisk support.

 

Forskningsportalen

Hitta forskninsresultat och projekt

Forskningsetik vid Lund universitet

memory model

Kognitiv modellering

Läs mer om kognitiv modellering vid Lunds universitet.

Sidansvarig: birger.johanssonlucs.luse | 2022-04-20