Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Cognitive robotics labs webbplats

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.crl.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta webbansvarig Birger Johansson på birger.johanssonlucs.luse.

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Sidansvarig: birger.johanssonlucs.luse | 2022-04-21